Kraften i å møtes ansikt til ansikt: KAEFER Business Days

This post is also available in:

Merk: Denne teksten er maskinoversatt

I en tid dominert av virtuell kommunikasjon kan det virke som om betydningen av å møtes ansikt til ansikt har blitt mindre. Men midt i det digitale landskapet har disse møtene fortsatt en enorm verdi når det gjelder å skape ekte forbindelser og drive frem samarbeidssuksess. Et godt eksempel på dette er KAEFER Business Days, der kraften i personlig interaksjon overvinner geografiske barrierer.

Kjernen i dette møtet er en grunnleggende tro på betydningen av menneskelige relasjoner. Til tross for at nettmøter er praktiske, er det ingenting som kan måle seg med den dybden av forståelse og kollegialitet som skapes gjennom interaksjon ansikt til ansikt. Disse samlingene gir KAEFER-kolleger fra hele verden en plattform for å komme sammen, dele innsikt og bygge varige relasjoner.

Med KAEFER Business Days har vi fokusert på å fremme og dele beste praksis mellom alle ledelses- og forretningsenheter . Hvis noe fungerer godt i én enhet, er det stor sjanse for at det kan komme andre til gode. Derfor ble KAEFER-kolleger fra hele verden invitert til å dele sine velprøvde ideer og erfaringer med alle enheter – for å svare på spørsmål som hvordan man kan optimalisere stillasdesign, hvordan man kan bruke AI-teknologi i HSEQ eller presentere nye opplæringskonsepter for arbeidere. Alle deltakerne ble invitert til å vurdere hvert tema og dets potensielle fordeler for KAEFER-konsernet live og umiddelbart. Innspillene var så overbevisende at hver leder tok med seg fire eller fem ideer hjem, noe som baner vei for rask implementering i sine respektive forretningsenheter. Dette praktiske resultatet understreker verdien av personlig samarbeid for å drive innovasjon og bringe selskapet fremover.

En etterlengtet tradisjon, som vi fulgte også i år, var utdelingen av KAEFER Group Awards – en utmerkelse til den forretningsenheten som har gjort det best i en bestemt kategori. Årets vinnere er:

Årets arrangement var enda mer spesielt ettersom vi kunne ønske to nye selskaper velkommen til KAEFER-konsernet: KAEFER TestTorque og KAEFER Teckma – begge med base i Brasil. Sammen med vår eldste forretningsenhet i landet, RIP Serviços Industriais, tilbyr mer enn 11 000 ansatte sine ferdigheter, kunnskap og prosjektledelseskapasitet til det brasilianske markedet. Vår struktur for å møte kundenes behov er nå enda mer komplett:

  • RIP Serviços Industriais: RIP Serviços Industriais er basert i Indaiatuba og har virksomhet på mange forskjellige steder i Brasil, med fokus på vedlikehold og tekniske industritjenester for eksisterende anlegg (brownfield).
  • KAEFER Teckma Engenharia: med base i Sao Paulo, tilbyr elektromekaniske tjenester, industrielt vedlikehold og konstruksjon og montering for nyetableringer over hele landet.
  • KAEFER TestTorque Engineering: har base i Macaé og tilbyr høyspesialiserte test- og inspeksjonstjenester.

Sammen utgjør disse selskapene en formidabel allianse, støttet av KAEFER-konsernets globale ekspertise og ressurser, og befester sin posisjon som en sterk aktør i det brasilianske industrilandskapet.

KAEFER Business Days’ suksess er en kraftig påminnelse om den vedvarende verdien av personlige møter i en stadig mer oppkoblet verden. Ved å fremme samarbeid, dele kunnskap og bygge meningsfulle relasjoner, fortsetter disse samlingene å drive innovasjon og bygge et ekte team – KAEFER-teamet.

More News