Kraft til fremtiden: KAEFER i Spania betjener vindkraftmarkedet

This post is also available in:

Merk: Denne teksten er maskinoversatt.

«Energía Eólica» – det er spansk for «vindenergi». Spania, som er verdens femte største marked for vindkraft, fikk 45 % av sin elektrisitet fra fornybar energi i 2022. Med en installert kapasitet på nesten 30 GW er vindkraft den største fornybare energikilden, med 1300 vindparker og over 22 000 turbiner, de fleste på land.

På grunn av sin bratte kystlinje ønsker Spania å utvide sin offshore-kapasitet ved hjelp av flytende strukturer. I begynnelsen av 2023 vedtok regjeringen et veikart for vindkraft til havs. Vindkraftkapasiteten forventes å vokse raskt, med et mål om å nå mer enn 50 gigawatt innen 2030, nesten dobbelt så mye som i

Som et resultat av dette opplever KAEFER i Spania økt aktivitet fra mange prosjektutviklere og vindturbinprodusenter. Etablerte og velkjente KAEFER-kunder er også aktive og planlegger å utvide dette forretningspotensialet ytterligere. Dette passer perfekt inn i KAEFERs globale strategi om å støtte våre fokuskunder i nye markedssegmenter med vår kunnskap og ekspertise.

Etter hvert som eksisterende vindparker begynner å bli gamle, er korrosjon et vanlig problem forårsaket av UV-lys, salt luft og dynamiske belastninger på komponentene. Korrosjon oppstår hovedsakelig i sammenføyninger og overganger mellom komponenter (sveiser, bolteforbindelser, flenser) og kan forårsake betydelige skader og statiske problemer som i verste fall kan påvirke turbinens levetid.

Disse skadene er vanskelige å oppdage fra bakken. KAEFER, med sin ekspertise innen tilkomst og korrosjonsbeskyttelse, tilbyr tilstandskontroller av vindturbintårn, kategoriserer defekter og anbefaler nødvendige tiltak.

I samarbeid med avdelingene Corporate Innovation & Technical Excellence og Corporate Operations Excellence – Surface Protection gjennomførte det spanske teamet vellykkede dronetester i 2022.

Moderne dronekameraer tar høyoppløselige bilder på nært hold, noe som eliminerer behovet for kostbar og risikofylt inspeksjonstilgang.

Vindkraft er en ny sektor for KAEFER i Spania og en utfordring for salget. Det er viktig å bygge opp et godt omdømme og troverdighet i dette markedet, selv om referansene våre fortsatt er begrensede.

Heldigvis har vi gode resultater fra overflatebeskyttelsesprosjekter i andre sektorer. Vi sørger også for intern KAEFER-kunnskapsoverføring med våre norske kolleger i KAEFER Energy, som blant annet har spesialisert seg på offshore overflatebeskyttelse. Dette voksende markedet er en god mulighet til å diversifisere virksomheten vår, støtte arbeidet med bærekraft og utvide kundebasen vår i Spania.

Og vi begynner å høste fruktene av vårt harde arbeid: Vi har blitt sertifisert på anskaffelsesplattformene til en rekke operatører. Og RWE RENEWABLES IBERIA SAU har betrodd oss overflatebeskyttelsen av tårnene på vindparkene Bancal og Los Siglos, Acampo Armijo, Plana la Balsa, Los Labrados og Plana de Zaragoza.

Foreløpig er det fortsatt små skritt, men vi er fast bestemt på å gjøre store fremskritt i fremtiden og ser frem til å se resultatene av vår innsats i årene som kommer.

More News