Omfattende vedlikehold av BLCP-kraftverket i Thailand

This post is also available in:

Merk: Denne teksten er maskinoversatt

BLCP-kraftverket i det pulserende industriområdet Map Ta Phut i Rayong er en energikoloss. Med en kapasitet på 1 434 megawatt er det en lokal milepæl innen kraftproduksjon.

Vår reise med BLCP begynte i oktober da KAEFER ble tildelt en stor vedlikeholdskontrakt i Thailand, som omfattet 55 000 m3 stillas og 2 500 m2 isolasjonsarbeid. Tidsplanen for prosjektet ble uventet fremskyndet til rundt nyttår, men KAEFER-teamet reagerte raskt og mobiliserte mer enn 100 fagarbeidere på rekordtid. Den opprinnelige planen var å bruke vårt eget stillas, men utsettelsen gjorde at dette ikke lenger var mulig. Derfor ble planene raskt endret, og det ble anskaffet leiestillas for å oppfylle prosjektets krav.

Utførelsesfasen var som et puslespill fullt av utfordringer: fra stillasbygging i svimlende høyder på opptil 70 meter til organisering av ytterligere bestilte arbeidspakker. Prosjektet omfattet rundt 570 individuelle stillastiltak og 360 isolasjonstiltak på ulike steder og i ulike høyder over hele anlegget.

Den logistiske kompleksiteten – å flytte materialer raskt og sikkert til hundrevis av steder innenfor tidsfristen – var svært komplisert og krevde en proaktiv tilnærming og nøye planlegging.

Teamet analyserte anlegget i detalj på forhånd og koordinerte mobiliseringen av materialer i tide. Profesjonalitet og ekspertise ble demonstrert gjennom effektiv anleggsledelse. Den høye innsatsen for sikkerheten på arbeidsplassen ble belønnet med ingen ulykkesrelatert nedetid.

Et spesielt høydepunkt var ferdigstillelsen av 50 % av prosjektomfanget før selve vedlikeholdsstarten. Khun Eakkasit, KAEFERs byggeleder på stedet, spilte en nøkkelrolle i dette. Hans lederskap når det gjaldt å koordinere arbeidet, opprettholde kunderelasjonene og ta vare på de ansattes velferd – spesielt i helligdagene – bidro i stor grad til at prosjektet ble en suksess.

For Afzal Khan, administrerende direktør i KAEFER Thailand, var dette prosjektet mer enn bare en jobb: «Det var en demonstrasjon av KAEFERs evne til å håndtere komplekse oppgaver på en pålitelig og profesjonell måte. Det ekstra omfanget av isolering og stillasbygging krevde ekstra arbeidskraft og ressurser, men viste også at kunden hadde tillit til oss. Suksessen med BLCP-vedlikeholdsprosjektet har ikke bare styrket vårt omdømme i bransjen, men også befestet vår posisjon når det gjelder å hjelpe kundene med å forlenge levetiden til eiendelene sine», sier Khan.

More News