Personlig utvikling og livslang læring

This post is also available in:

Merk: Denne teksten er maskinoversatt.

Når Elisa Manfreda, HR Manager hos Corporate Human Resources (CHR) i Bremen, snakker om KAEFERs nye personlige utviklingsprogram GROW, er hun i fyr og flamme, og entusiasmen hennes er smittsom. I løpet av de siste 18 månedene har hele CHR-teamet jobbet lidenskapelig for å skape en unik og moderne tilnærming til personlig utvikling som deltakerne kan få mest mulig ut av.

Elisa sier: «Vi sitter alle i førersetet når det gjelder karriere og livslang læring. Derfor liker jeg å sammenligne GROW med et supermarked. Deltakerne har ansvaret for å handle selv: De kan ende opp med bare brød og smør – eller de kan ende opp med ingrediensene til et måltid med Michelin-stjerne. Engasjementet som kreves for å gå gjennom butikken, er det samme, så vi oppmuntrer dem til å sikte høyt.»

Hovedmålet med GROW er å støtte den personlige utviklingen til ansatte i 30-årene gjennom kontinuerlig læring og nettverksbygging. Den ni måneder lange opplæringen gir dem tilnærmingene og de myke ferdighetene de trenger for å vokse og utvikle seg i jobben. Fem hovedtemaer – balanse, kreativitet, drivkraft, hjernekraft og entreprenørskap – er grunnlaget for programmet.

Det flytende, hybride online- og live-programmet kombinerer elementer fra coaching med moderne, innovative opplæringsverktøy og -metoder. De 14 deltakerne kommer fra ulike deler av virksomheten, noe som gir dem en multikulturell opplæringserfaring og mulighet til å bygge nettverk med kolleger fra ulike land, med ulik bakgrunn, fagområder og arbeidsmetoder.

GROW-klasse 2023

Når du sammenligner GROW med det tidligere KAEFER Junior Development Programme (JLP), er det da noen forskjell, eller er det bare et nytt navn på noe gammelt? Kerstin Lacher, Head of Corporate HR, sier: «Absolutt ikke. Situasjonen krevde en fornyelse av det vi tilbyr talentene våre. JLP ble utviklet for å utdanne ansatte til lederstillinger i de lokale forretningsenhetene. GROW gjør det mulig for deltakerne å utvikle seg personlig, med fokus på å utvikle, motivere og holde på talentene våre. Uansett hvilken karrierevei de har i KAEFER – de er fremtiden for selskapet vårt.»

Det nye konseptet er mye mer uformelt og fokuserer på interaksjon i fellesskapet av deltakere, noe som skaper en god atmosfære når de tar denne reisen sammen.

På spørsmål om hvilke håp og drømmer hun har for GROW, svarer Elisa: «Jeg vil at alle ansatte skal kjenne til programmet og være nysgjerrige på det. Jeg vil at fellesskapet skal utvikle seg, at deltakerne skal bli ambassadører og at GROW skal bli etablert.» Og etter en kort pause legger hun smilende til: «… og at ingen kaller det det nye JLP.»

More News